Dodávka plynu

Navrhování systémů a sítí dodávek plynu je důležitá pravidla, která je třeba dodržovat

Návrh systémů dodávek plynu a sítí

Rozhodnutí dodávat plyn do soukromého domu je odůvodněné rozumnými ekonomickými úvahami, protože je to nejlevnější, tedy nejžádanější druh paliva. Pokud chcete realizovat projekt plynofikace, měli byste vědět, že povinným krokem na cestě k dosažení cíle bude navržení dodávky plynu nezbytné k zajištění bezpečného provozu a připojení autonomního bytového zařízení k centralizovaným sítím nebo k autonomní nádrži na plyn. Právo provádět projekční práce na vytváření systémů dodávek plynu vlastní pouze prováděcí společnosti s licencí. Informace o pravidlech návrhu řízení a výběru racionálního schématu však nebudou rušit zákazníka.

Obsah

  • Co je třeba zvážit při navrhování?
  • Specifika vytváření plynofikačních projektů
  • Druhy venkovních plynovodů
 • Specifika navrhování interních sítí
 • Co je třeba zvážit při navrhování?

  Tento druh paliva patří do kategorie hořlavých výbušných látek. Nejmenší odchylky od diktátů stavebních předpisů mohou skončit tragédií. Kromě toho je plyn toxický a škodlivý pro životní prostředí. Všechny tyto nuance musí projektant vzít v úvahu. Majitel domu by měl vědět, že je nejlepší objednat projekt během výstavby domu, protože pro plynové topné zařízení je nutné vyčlenit zvláštní místnost pro kotelnu, zajistit účinné větrání a zcela chránit použití.

  Návrh dodávky plynu musí být svěřen odborníkům

  Návrh dodávky plynu musí být proveden profesionálními designéry, protože látka přepravovaná a zpracovávaná kotelem je klasifikována jako hořlavá a výbušná

    Specifika vytváření plynofikačních projektů

  Dokonce ani návrhář nemůže předběžně pojmenovat náklady na konečný výsledek. Množství závisí na množství kritérií, včetně zásady zapojení, šířky potrubí, počtu stupňů tlaku paliva, počtu ohybů, zvolených materiálech a zařízení. Určitě budete muset zaplatit za návrh systémů dodávky plynu, včetně:

    • vytvoření projektu pro dodávku zemního paliva z centralizovaného plynovodu do domu;
    • vývoj projektu pro vnitřní zapojení plynárenské sítě.
    Návrh systémů dodávek plynu

    Navrhování systémů dodávky plynu pro soukromý dům zahrnuje vytvoření projektu pro dodávku paliva do budovy a vývoj projektu pro vnitřní zapojení

    Budete také muset zaplatit za instalaci, za potrubí, jednotky, armatury určené k instalaci.

    Druhy venkovních plynovodů

    Existují dva způsoby, jak položit přívod plynu do domu. Potrubí se provádí v podzemí nebo bez nákladných výkopových prací a pokládá je otevřeně.

      • Výstavba podzemního plynovodu bude stát přibližně 1,5krát více než pokládka nad zem. Trubky však budou mnohem lépe chráněny před vnější mechanickou a atmosférickou negativitou. Podzemní systémy jsou mnohem spolehlivější a bezpečnější, ale v případě poškození bude nalezení a odstranění příčiny obtížnější a nákladnější..
      Podzemní instalace plynové nádrže pro organizaci autonomního zásobování plynem

      Podzemní způsob pokládky plynárenské sítě je dražší, ale z bezpečnostního hlediska je výrazně před výstavbou zařízení pro zavádění paliva nad zemí

        • Výstavba zvýšené sítě je levnější, ale koroze ohrožuje otevřené úseky plynovodů, je snadnější se k nim připojit bez povolení, jsou nebezpečnější pro životní prostředí.
        Dodávka plynu v soukromém domě: otevřený plynovod

        Trubky s otevřeným pokládáním jsou náchylné ke korozi a snadněji se k nim připojují bez předchozího souhlasu.

        Ne vždy preference při výběru nadzemního nebo opačného směru ovlivňují pouze cenové faktory. Existují podmínky nezávislé na přání zákazníků:

          • hodnoty korozní aktivity půdy, které nesplňují požadavky GOST, s výjimkou podzemního pokládání;
          • blízkost vedení vysokého napětí, kvůli kterému bude nutné zvolit konstrukci podzemního přívodu plynu;
          • nedostatek souhlasu sousedů, pokud část podzemního potrubí protne jejich úsek;
          • atmosférická teplota zaznamenaná v oblasti je nižší – 45 °, díky čemuž lze potrubí položit pouze pod zem;
          • křižovatka hlavních dálnic, jejichž obnovení celistvosti nelze klasifikovat jako nízko nákladové události, navíc v průběhu instalačního období bude třeba blokovat získávání povolení od dopravních a inspekčních služeb, i když nejsou příliš „rušné“ silnice..
          Projektování dodávky plynu pro soukromý dům

          Konstrukční normy pro umístění autonomní plynové nádrže

          Projekt dodávky plynovodu do domu je často kombinovanou verzí kombinující oba způsoby pokládky. To, co si designér vybere, závisí na konkrétních okolnostech a přesných vlastnostech místa.

          Specifika navrhování interních sítí

          Výpočet a návrh dodávky plynu pro soukromý dům je opět založen na čistě individuálních faktorech, na jejichž základě je vybrán kotel určitého typu a výkonu, další zařízení, schéma zapojení. Pro všechny projekty jsou však společné požadavky, jejichž dodržování je předpokladem pro zplyňování.

            • Povinná přítomnost kotelny pro instalaci plynové jednotky, protože její umístění v obytných prostorách je zakázáno. Měl by být jeden kotel přidělen minimálně 4 m? v místnosti s výškou stropu nejméně 2,2 m. Dveře pece by měly být co nejširší 0,8 m. Velikost oken se počítá na základě 0,3 m, závisí na 10 metrech krychlových v místnosti. Pec by měla být dokončena z nehořlavých materiálů..
            Přítomnost kotelny je předpokladem pro organizaci dodávek plynu

            Předpokladem pro zplyňování je přítomnost pece (kotle), která je vybavena v souladu s přísnými bezpečnostními požadavky

              • Kotelna by měla mít elektrickou síť, kanalizaci, plynovody a potrubí vody. Pro bezpečnost elektrické komunikace je nutné zajistit uzemnění. Voda je dodávána pro instalaci topných systémů a systémů teplé užitkové vody, pro zajištění nouzového odtoku je třeba odpadní voda. Plynové potrubí musí mít pro každý z kotlů samostatnou uzavírací jednotku.
              Konstrukce dodávky plynu: kotelna musí být dokončena z nehořlavých materiálů

              V kotelně by měla být provedena veškerá komunikace nezbytná pro připojení a funkční kotelní zařízení

                • Pec by měla mít přístup k obecnému ventilačnímu systému budovy a dvěma dalším kanálům pro komín. Jeden z dalších kanálů je určen k instalaci samotného komína, druhý – k jeho čištění. U jednotek s přírodním komínem je nutná ventilační mřížka, přes kterou bude z ulice proudit čerstvý vzduch.
                • Komín musí být vyroben z plynotěsných materiálů. Horní rovina komínového řezu je umístěna nad střechou. Výška trubkového úseku vyčnívajícího nad střechou závisí na stupni hořlavosti střešního materiálu.
                Návrh dodávky plynu: pravidla instalace komína

                Projektování dodávky plynu pro soukromý dům: pravidla zařízení pro odstraňování spalin – výška komínové trubky

                  • Hlavní jednotka systému – kotel je umístěn daleko od ohrožujících zdrojů otevřeného ohně. Na všech stranách musí být zajištěn volný přístup..

                  Není-li kotel schopen násilně odstranit spaliny, které se provádí ventilátorem namontovaným v potrubí nad hřebenem střechy, není nutné organizovat přirozený tah. Obvykle se jedná o dvojité, tzv. Koaxiální komíny, skládající se ze dvou trubek s různými průměry. Prostřednictvím vnějšího prstencového kanálu koaxiálního komínu proudí vzduch z ulice do místnosti a současně se zahřívá v důsledku tepelné energie spalin vypouštěných ven. Tato konstrukce umožňuje snížit spotřebu paliva a zvýšit účinnost plynové jednotky.

                  Navrhování sítí dodávek plynu pro venkovské domy: pravidla instalace kotle

                  Pravidla pro instalaci kotlů: A. Od kotle po povrch nechráněného stropu je vzdálenost 1,2 m, od boční roviny k nechráněné stěně 0,32 m, ke zdi s kovovým plechem na azbestové lepence, vzdálenost může být 0,26 m nebo více. B. Od komína k hořlavé konstrukci, ve vzdálenosti nejméně 0,5 m, pokud je stěna potažena azbestovým plechem, lze kotel instalovat ve vzdálenosti 0,25 cm..

                  Instalace systému přepravujícího výbušnou toxickou látku, jakož i návrh sítí pro dodávky plynu, musí být samozřejmě svěřena odborníkům. Riziko amatérských chyb je příliš velké a katastrofické. Avšak s vědomím složitosti organizace zplyňování bude mnohem snazší identifikovat chyby nepoctivých umělců a včasné odstranění závad zajistí bezchybný provoz.

                  logo

                  Leave a Comment