Category - pouliční osvětlení

Osvětlení je nezbytným opatřením k zajištění maximální úrovně pohodlí ve dvoře budovy nebo závodu. Pouliční osvětlení venkovského domu může při navrhování exteriéru plnit jak dekorativní, tak výlučně technickou roli.