Category - Vykopávka

Výkopové práce zahrnují dobývání zákopů a jám, pohyblivé zeminy, stavební násypy, zhutňování zeminy, zasypávací jámy a zákopy po položení základů a kladení potrubí, plánování povrchu atd..
Udělejme to sami.