Category - Kondicionování

Větrání je proces, při kterém je odváděný vzduch z místnosti změněn čerstvým vzduchem. K tomu může být v místnosti s ventilačním zařízením k dispozici klimatizace a filtrace vzduchu, ionizace, její chlazení nebo topení, odvodnění nebo chlazení atd. Chcete-li vyhovět hygienickým a hygienickým podmínkám, jako je teplota, relativní vlhkost vzduchu, čistý vzduch, jeho rychlost atd…
A tak se podívejme na nápady související se klimatizací.