Půdní kotva – univerzální nástroj pro spojovací prvky

Půdní kotva se používá okamžitě v mnoha oblastech: při zajišťování opěrných zdí, posílení základů výškových konstrukcí plotu základové jámy, dna doků, jakož i spouštěcích studní, stěn různých podzemních objektů, na svazích nebo svazích vytvořených sesuvy půdy. Aby kotva v půdě řádně plnila své funkce, existují společnosti, které takové akce navrhují, vytvářejí návrhové pozice a schémata a ve skutečnosti provádějí instalaci kotev pomocí vhodného zařízení. Může to být injektážní kotva nebo kotva se samočinným otevíráním..

Jaký druh prvku je nutný, určí odborník na základě typu půdy, stupně budoucího zatížení a hloubky zařízení. Totéž lze říci o samotných materiálech a společnostech výrobců půdních kotev. Specialisté pracují pouze s vysoce kvalitními a osvědčenými materiály, které jsou doposud v naší zemi i v zahraničí velmi rozšířené..

Princip fungování kotev

Stručně popište princip činnosti, vstřikovací prvky poskytují takové účinky na struktury jako: stlačení, roztahování nebo ohýbání. Celkově – to vytváří široký front pro akci a práci. Například pomocí výše uvedených kotev se posílí svahy horských pásem, rekonstruují se různé druhy dopravní infrastruktury (železnice, automobilové úseky), opravují tunely nebo kotviště, posilují se říční ústí, podpůrné stožáry, vedení pro přenos energie nebo telefonní sítě. Používají se také při upevňování větrných generátorů, lyžařských vleků a při mnoha dalších rekonstrukčních pracích souvisejících se všemi druhy budov a struktur složitých staveb..

Mnoho kotev je navrženo pro velké zatížení. Zjevně se jedná o trubkové prvky, které se používají jako hromady a špendlíky hnané do země pod vlivem silného lisu.

Hnědé injekční kotvy a moderní instalační proces mají řadu výhod. Například vysoká produktivita práce, nepřítomnost nepříznivých účinků na stávající základy a úspěšné použití na nestabilních základech půdy, aniž by byly použity krycí prvky (trubky)..

Půdní kotva - univerzální nástroj pro spojovací prvky
logo